BioFoto Forening for Naturfotografer

Årbok Finland 2023

En hilsen gjennom årboken til alle i BioFoto Finland

Så hyggelig å få muligheten til å sende en hilsen gjennom årboken til alle i BioFoto Finland – takk.

Jeg vil med glede fortelle litt om oss. Kanskje kan vi samhandle litt i fremtiden?!

BioFoto Norge er i økning og har nå ca. 1250 medlemmer fordelt på våre 9 avdelinger utstrakt i hele landet fra nord til sør.

Sentralstyret sine oppgaver er blant annet å avholde årsmøtet, samarbeide med andre organisasjoner, organisere utstillinger, nettbutikk, søke om midler fra fond, ordne økonomien, administrere Naturfotografen, drive nettsiden www.biofoto.no, nasjonal fotokonkurranse og å ønske alle nye medlemmer velkommen.

Hver avdeling i BioFoto Norge har sitt eget styre, og driver aktiviteter på egenhånd. Aktivitetene er hovedsakelig månedlige medlemsmøter og konkurranse i de store avdelingene og møter i kombinasjon med turer for de mindre. Turene det er flest av foregår i Norge og som regel lokalt. Det sosiale står i fokus på disse turene, og man tar pauser i fotograferingen og hjelper hverandre ved behov.

Flere avdelinger har også turer utenlands, da gjerne til våre naboland som Finland og Sverige. Dersom turen ikke fylles opp av medlemmer fra egen avdeling går tilbudet ut til de andre avdelingene.

Noen avdelinger har etablert en årlig naturfotofestival over flere dager, der våre medlemmer og lokalstyrer er drivkraften bak arrangementet. Norsk NaturFotoFestival på Ski har 10-årsjubileum i år, og vi håper å se noen medlemmer fra Finland der. Av litt nyere festivaler vil jeg nevne Midt-Norske som arrangeres i Stjørdal, Vest-Norske som avholdes i Bergen og så har Stavanger også en festival.

For meg så er naturfotografering en viktig del av det å føle på frihet. Frihet til å være ute i naturen, frihet til å velge motiv og fokus samt frihet til å velge om og når jeg vil plukke frem noen gode bilder etterpå. Kanskje skal noen deles på sosiale medier, kanskje lager jeg et album, kanskje vil jeg delta på en utstilling eller en konkurranse. Hele tiden velger jeg selv, og i perioder med mye annet, så lar jeg det bare ligge. På denne måten skaper jeg lite stress og for meg er det viktig. Naturen gir meg forankring og nærhet til mine røtter.

Til slutt vil jeg ønske alle Biofotinger i Finland et riktig Godt Nytt fotoår.

I takknemlighet, Heidi Mellingen

Konstituert leder BioFoto Norge

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.