BioFoto Norge

STYRET 2024 – 2025

Heidi Mellingen
Leder

Tlf: 934 80 678

E-post: leder@biofoto.no

Svein Mulelid
Nestleder

Tlf: 992 30 359

E-post: nestleder@biofoto.no

Njål Aklestad
Sekretær

Tlf: 991 63 164

E-post: sekretar@biofoto.no

Audhill Paus
Økonomiansvarlig

Tlf: 900 67 338

E-post: okonomi@biofoto.no

Anja Paixão
Styremedlem/webansvarlig

Tlf: 978 71 887

E-post: web@biofoto.no

Grethe Lindseth
Styremedlem

Tlf: 402 11 574

E-post: styremedlem3@biofoto.no

Bente Borgos
Styremedlem

Tlf: 997 36 850

E-post: styremedlem2@biofoto.no

Ingrid Borlaug Risnes
Varamedlem/SoMe-ansvarlig

Tlf: 478 61 092

E-post: some@biofoto.no

Stein Tage Domaas
Varamedlem

Tlf: 480 60 783

E-post: varamedlem2@biofoto.no

BioFoto Norge Sentralstyret

Forening for naturfotografer

Foreningen er åpen for alle naturfotografer. Med mange entusiastiske medlemmer er BioFoto den største foreningen for naturfotografer i Norge, og en av de største fotoklubbene.

Foreningen ble opprettet i 1979, og har som mål å være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum.

Styret er allsidig sammensatt, med representanter fra hele Norge. Vi har lokallag fordelt etter naturlige regioner over hele landet, fortrinnsvis knyttet til de største byene i regionene.

BioFoto gir ut Naturfotografen fire ganger i året. Medlemsbladet gjenspeiler virksomhetens aktiviteter og er gjennom egen kvalitet alene verdt et medlemskap i BioFoto.

Fotokonkurransen er den neste store virksomheten til foreningen. Har kjempes det om heder og ære og en stadig utfordring av hver enkelt til å presentere det beste naturbildet i foreningen. Her er også en intern lokallagskonkurranse.

BioFoto er medeier i NNFF (Norsk NaturFoto Festival) Her blir foreningens virksomhet og enkelte lokallag og medlemmer presentert for et større publikum.

Det viktigste av alt. BioFoto er en organisasjon som ivaretar enkeltmedlemmer i lokallagene og arrangerer turer, foredrag og lokale samlinger der natur og foto er sentrale elementer i et sosialt og inkluderende