BioFoto Forening for Naturfotografer

Bli medlem

Medlemskap i BioFoto

BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. BioFoto skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.

Eva Frisnes - Midt-Norge
Jarle I. Kvam - Sørlandet
Eva Frisnes - Midt-Norge

Bli medlem i BioFoto

Foto Eva Frisnes - BioFoto Midt-Norge

Jarle I. Kvam - Sørlandet

BioFoto er en åpen forening for naturfotografer i Norge.
Foreningen har ca. 1250 medlemmer fordelt over hele landet.

Foto Jarle I. Kvam - BioFoto Sørlandet

previous arrow
next arrow

Medlemskontingent

Hovedmedlem: Kr 650,- | Pensjonistmedlem: Kr 500,- | Studentmedlem: Kr 300,- | Familiemedlem: Kr 300,- (eksklusiv Naturfotografen)

Betaling fra Norge:

Når din innmelding er mottatt og registrert får du en faktura for innbetaling av kontingenten i din mailboks. Husk KID-nummer ved betaling.

Betaling fra utlandet:

Medlemmer fra utlandet må bruke følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode ved betaling av kontingent:
IBAN: NO3790012225880
SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

Annet:

Fra 1. august og ut kalenderåret er det halv pris på medlemskapet for nye medlemmer bosatt i Norge.

Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. august og ut kalenderåret.

Fra 1. desember er det gratis å bli medlem ut kalenderåret. Kalenderåret gjelder fra januar til og med desember.
Faktura for kalenderåret sendes ut i januar via e-post.

Ønsker du å melde deg ut, ber vi om at du gjør dette skriftlig innen betalingsfristen utløper.

Innenfor et kalenderår mottar alle medlemmer 4 nummer av vårt medlemsblad “Naturfotografen”.

Du kan velge hvilket lokallag du ønsker å ha tilknytning til. Det naturlige ift. å delta på et lokallags aktiviteter vil likevel være om du velger det lokallaget som finnes nærmest ditt bostedsområde.

Velkommen som medlem!

Du finner lokallagene våre på denne siden.

Meld deg inn i BioFoto? Fyll ut skjema.

Skriv kun fødselsåret slik som dette eks. 1968
Her skriver du inn din e-postadresse

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.