Bli medlem i BioFoto

BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. BioFoto skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.

Bli medlem i BioFoto

Foto Eva Frisnes - BioFoto Midt-Norge

BioFoto er en åpen forening for naturfotografer i Norge.
Foreningen har ca. 1000 medlemmer fordelt over hele landet.

Foto Jarle I. Kvam - BioFoto Sørlandet

previous arrow
next arrow
Slider

 

Medlemskontingent

Hovedmedlem: Kr 600,- | Pensjonistmedlem: Kr 400,- | Studentmedlem: Kr 400,- | Familiemedlem: Kr 150,-

Fra 1. juli og ut kalenderåret er det halv pris på medlemsskapet for nye medlemmer bosatt i Norge. Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. juli og ut kalenderåret.

 

Betaling fra Norge
Når din innmelding er mottatt og registrert får du en faktura for innbetaling av kontingenten i din mailboks. Husk KID-nummer ved betaling.

Betaling fra utlandet
Medlemmer fra utlandet må bruke følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode ved betaling av kontingent:
IBAN: NO3790012225880
SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

Annet
Fra 1. juli og ut kalenderåret er det halv pris på medlemskapet for nye medlemmer bosatt i Norge. Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. juli og ut kalenderåret.


Fra 1. november er det gratis å bli medlem ut kalenderåret. Da må du i stedet betale kontingenten for neste kalenderår. Kalenderåret gjelder fra januar t.o.m. januar.

Faktura for kalenderåret sendes ut i desember/januar på e-post. Medlemmer uten e-post får fakturaen tilsendt i sin postkasse. Ønsker du å melde deg ut, må du gjøre dette skriftlig innen betalingsfristen utløper.


Innenfor et kalenderår mottar alle medlemmer 4 nr. av vårt medlemsblad “Naturfotografen”. Du kan velge hvilket lokallag du ønsker å ha tilknytning til. Det naturlige ift. å delta på et lokallags aktiviteter vil likevel være om du velger det lokallaget som finnes i ditt bostedsområde.

Du finner lokallagene våre på denne siden.

Meld deg inn her!

  Navn *

  Adresse *

  Postnummer *

  Sted *

  Telefonnummer *

  E-post *

  Fødselsdag YYYY-MM-DD *

  Min webside/blogg

  Type medlemsskap *

  Ønsker lokallag *

  Hvor fikk du vite om BioFoto? *

  Skriv din melding her:

  * Obligatoriske felt