Med bakgrunn i reaksjoner etter NRK-program om naturfotografer

Sentralstyret i BioFoto Norge har fått flere henvendelser og reaksjoner etter et NRK-program om naturfotografer og deres arbeidsmetoder for å få gode bilder. Dette er en viktig påminnelse om hvordan vi som fotografer skal etterleve de viktige prinsippene om å ikke forstyrre naturens gang der vi ferdes. BioFoto har klare vedtekter på dette og sentralstyret minner derfor alle biofotinger om paragraf 2 i vedtektene som sier:

«Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.»

Det er et sunnhetstegn for organisasjonen vår at vi har en fortløpende debatt om etikken vår rundt dette. I jakten på de gode bildene må aldri prinsippet om bevaring av naturen og mangfoldet bevisst være truet.

Vennlig hilsen
Styret