BioFoto sine lokallag


Hordaland

Biofoto Hordaland er foreningen for alle som interesserer seg for naturfoto i alle varianter. Det inkluderer landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, macro, tele, vidvinkel, over vann, under vann og mye mer. Vi har lidenskapen for naturen og naturfotografering til felles, og vi samles jevnlig til møter og turer. Programmet blir presentert på lagets hjemmesider og på Facebook. Nye medlemmer ønskes velkommen!

Leder: Anders Lundberg – Send e-post
Hjemmeside: http://hordaland.biofoto.no/
Facebook: Biofoto Hordaland

Biofoto Hordaland-Styret 2019

Styret 2019

Fra venstre: Anders Lundberg (leder), Audun Hølleland (nestleder), Bente Larsen (kasserer), Per Ivar Bruvik (sekretær) og Tone Beate Nøkling (styremedlem).


Indre Østland

Biofoto Indre Østland har medlemmer i fylkene Hedmark og Oppland. Det er stor geografisk spredning på medlemmene. Medlemmene oppfordres til å bruke en opprettet Facebook-gruppe for deling av bilder, opplevelser og koordinering av felles turer. Ta kontakt for innmelding i gruppen.

Leder: Gunnar Veastad – Send e-post
Sekretær: Øyvind Antonsen
Kasserer: Terje Bjørnseth
Facebook: BioFoto Indre Østland

Styret-Biofoto-Indre-Østland

Styret 2017/2018  Fra venstre Gunnar Veastad, Øyvind Antonsen, Terje Bjørnseth og styremedlem Lene Sæther.


Midt-Norge

BioFoto Midt-Norge har jevnlig mange aktiviteter for sine medlemmer. I perioden september – april innbyr vi til medlemsmøter månedlig med interessante tema og foredrag. I tillegg arrangerer vi en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget. Fyldig info om aktivitetene kan du lese om på vår hjemmeside.

Leder: Einar Hugnes – Send e-post
Hjemmeside: http://midtnorge.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Midt-Norge

Styret 2018/19 

Øverst f.v.: Bente Prestmo-Edvardsen (styremedlem), Solveig Rinnan Sundt (sekretær), Grethe Lindseth (styremedlem), Linda Bjørgan (styremedlem)  Nederst f.v.: Terje Gran (kasserer), Einar Hugnes (leder), Tor Omnes (styremedlem)


Nordland

Nordland BioFoto – forening for naturfotografer.
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Send epost til Leder/styret BioFoto Nordland Send e-post
Nordland BioFoto styret 2020

Fra venstre: Ørnulf Jenssen – Økonomiansvarlig | Lise M. Løvstrand  – Blogg-/FB-ansvarlig | Geir Antonsen – Leder | Mailèn Braaten  – Styremedlem | Sven Erik Fredriksen  – Styremedlem


Rogaland

Rogaland biofoto samles en gang pr mnd (2. torsdag i mnd) i lokalene til Stavanger Foto. I tillegg arrangerer vi en helgetur pr år. Har du lyst å se hva vi holder på med så kom gjerne innom på et møte. Besøk bloggen for detaljert aktivitetskalender. Send gjerne en mail om du ønsker mer informasjon.

Leder: Øyvind Håvarstein-Hustoft – Send e-post
Hjemmeside: http://rogaland.biofoto.no/
Facebook: Biofoto Rogaland

Styret 2016/2017: Øyvind Håvarstein-Hustoft (leder), Kolbjørn Pedersen (kasserer), Birgit Aadland (styremedlem), Bjørn Frafjord (styremedlem) og Andreas Kalvik Anderson (styremedlem).


Sunnmøre og Nordfjord

Gunnar Wangen – leiar og konkurranseansvarleg  – Send e-post
Facebook: Biofoto Sunnmøre og Nordfjord

Frå venstre: Åge André Breivik, Ståle Hansen, Geir Høydalsvik, Ingeborg E. Sæter, Olav Thokle, Gunnar Wangen og Kjell Ivar Øye.

Gunnar Wangen – leiar og konkurranseansvarleg.

Ståle Hansen – konkurranseansvarleg

Geir Høydalsvik – kasserar

Olav Thokle – sekretær

Åge André Breivik og Ingeborg Sæter – pr og informasjon/marknadsføring

Kjell Ivar Øye – vara


Sørlandet

Biofoto Sørlandet – et lokallag i vekst med dedikerte medlemmer som setter naturen høyt. En naturfotoforening med ambisjoner om å bety noe for medlemmene og landsdelen. «Vi er mer enn bare foto.»

Leder: Anne-Lise Stangenes – Send e-post
Hjemmeside: http://sorlandet.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Sørlandet

BioFoto Sørlandet styret

Styret 2020/2021 f.v. Arvid Anthonsen (nestleder/sekretær), Caroline F. Strømland (medieansvarlig), Anne-Lise Stangenes (leder), Arild B. Rekve (økonomiansvarlig), Erik J. Günther (styremedlem)


Troms og Finnmark

BioFoto Troms og Finnmark er et lokallag til BioFoto. Vi er nyoppstartet i 2015 og er åpen for alle med interesse for natur og foto. Vi planlegger felles turer og treff rundt om i distriktet her nord. Medlemmer vil få muligheter til å delta på kurs og workshoper innen naturfoto og billedbehandling. Ta kontakt om du har spørsmål.
Biofoto Troms og Finnmark
Fra venstre:
Kasserer André Garcia Bonotto, Stytemedlem Sissel Kristoffersen, Sekretær Jan Inge Karlsen, Leder Rikki Martin Langnes, Styremedlem Espen Øvremo
Leder: Rikki Martin Langnes  Send e-post

Østlandet

Østlandsavdelingen har medlemsmøter med  foredrag og konkurranser 9 ganger i året, toppet med et julebord i desember. Med ca 350 medlemmer er vi det største lokallaget i BioFoto.

Vi arrangerer 2 helgeturer i året der vi reiser ut av nærområdet, og så har vi flere småturer lokalt.

Leder: Kåre Hoftvedt – Send e-post
Hjemmeside: http://ostlandet.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Østlandsavdelingen

Styret BioFoto Østlandet

Styret BioFoto Østlandet | Foto: Arild Hariede

Styret fra venstre: Arild Hareide – nestleder og sekretær | Knut Hamli – styremedlem | Petter Gundhus – turansvarlig | Leif Otto Listhaug – kasserer | Kåre Hoftvedt – leder