BioFoto Forening for Naturfotografer

Høsttur til Tautra

BioFoto Midt-Norge startet høstsemesteret med sin tradisjonelle tur til Tautra. Tautra ligger i Trondheimsfjorden og er bundet til fastlandet med en vegmolo og ei bru som har mekanisk bom for å stenge rovdyra ute fra øya. Deler av øya har vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde siden 1984. På deler av øya er det ferdselsforbud i hekketida fra midten av april til midten av juli.

Tautra er kjent som mellomlandingsplass for mange vadere både på vår- og høsttrekket. Den er dessuten tilholdssted for mange fuglearter året rundt og mange trekkfugler har fast tilhold på øya i sesongen. Øya er også kjent for de gamle klosterruinene og Klostergården på nordenden av øya og Mariaklosteret på sørenden.

Bilder fra medlemsturen © BioFoto Midt-Norge / Bildetekst av Ella Karine Nilsen

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.