BioFoto Forening for Naturfotografer
BioFoto Sentralstyret

Sentralstyret

Konstituerende møte
Styret i BioFoto Norge har gjennomført konstituerende møte, hvor de nye medlemmene ble ønsket velkommen og fikk bli kjent med resten av styret. Styret består av leder Kåre Hoftvedt, nestleder Heidi Mellingen, sekretær Grethe Lindseth, økonomiansvarlig Audhill Paus, styremedlem/webansvarlig Tommy Andreassen, styremedlem Knut Inge Røstad og varamedlem Rita Jakobsen. 

Økonomiansvarlig Audhill Paus var ikke tilstede når bilde ble tatt

Som en del av konstitueringen, ble oppgaver gått gjennom og fordelt:
Kåre Hoftvedt er leder for BioFoto, og er ansvarlig for møtene både i styret og med lokallagslederne. Kåre har også ansvar for oppfølging og utsending av Naturfotografen, skriver lederartikkel i medlemsbladet og sender ut medlemsblad dersom medlemmer ikke har fått det. Det er også Kåre som søker om økonomisk støtte, og attesterer regninger. Han representerer styret på Landstreffet og i styret for Naturfotofestivalen. 

Heidi Mellingen er nestleder, og har i tillegg til rollen som nestleder ansvar for utstillinger. Det vil si hun i samarbeid med andre sørger for at bilder hentes/leveres, henges opp mv. Hun er også ansvarlig for kontakt med nettbutikken, for kontakten med Fotografiets dag og vil få ansvar for en fast spalte i Naturfotografen og nettsiden som er under planlegging.

Økonomien er det Audhill Paus som har ansvar for. Hun fører regnskapet, betaler regninger og sender jevnlig regnskapsrapporter til styret.

Grethe Lindseth er sekretær, og har som oppgave å ta imot og svare på henvendelser som sendes BioFoto, holde orden på medlemmene i medlemsregisteret og ikke minst ønske nye medlemmer velkommen. Som sekretær skriver Grethe også referat fra møter, og bistår med utarbeidelse av årsmøtepapirer og sender  ut medlemsblad som PDF dersom medlemmer ikke har fått det. I tillegg bidrar hun til Sekretærens spalte i Naturfotografen.

Tommy Andreassen er styremedlem og webansvarlig. Han har ansvar for fotokonkurransen, herunder dialog med medlemmer om konkurransen, finner jury og evt avklaringer med dem. Tommy samarbeider også med redaktør Pål Brenne om artikler fra fotokonkurransene til Naturfotografen. Som webansvarlig har Tommy ansvar for å opprettholde drift og sikkerhet på Biofoto.no, innhenting og publisering av artikler, ajourholde epostsystemet for sentralstyret og lokallagsledere. Sist men ikke minst er han også ansvarlig for BioFoto Norges Facebook konto. Vil du ha noe lagt ut på hjemmesiden, er det altså Tommy du skal kontakte 

Knut Inge Røstad er styremedlem, og nyutnevnt ansvarlig for Instagramkontoen vår. Sammen med varamedlem Rita Jakobsen, tar Kinge del i styrets arbeid der det trengs, og det som ikke ligger hos de andre.
 

Aktuelle saker

Sakene styret diskuterte på det konstituerende møtet var både meldt fra medlemmer og fra styret selv. Noen av sakene handlet om drift, fordeling av oppgaver og ansvar, mens andre var av mer framtidsrettet karakter. Her kan vi som eksempel nevne at felles innkjøp av profilartikler, hvordan øke den antall yngre medlemmer, hvordan skal BioFoto profileres innad og utad i årene som kommer.

Styret har månedlige møter. Er det saker du ønsker skal bli tatt opp, kan det sendes Kåre på epost

Med vennlig hilsen

Grethe Lindseth 

Sekretær BioFoto Norge

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.