BioFoto Forening for Naturfotografer
Mia Husdal - BioFoto Nordland

Etiske retningslinjer

Foto © Mia Husdal

Etiske retningslinjer for naturfotografer

Disse retningslinjene skal hjelpe medlemmer av BioFoto med å opptre etisk forsvarlig i naturen, og med å veilede andre. Retningslinjene er anbefalt av BioFotos styre og vedtatt av årsmøtet i Dalen, Telemark, 10.06.2017 Vær en god ambassadør for naturen ved å oppføre deg som et forbilde. Spre naturglede, omtanke for naturen, og kunnskap om sårbare arter og miljøer. Sørg for at bildene dine kommer naturen til gode.

Her kan du lese de Etiske retningslinjer for naturfotografer

Etiske retningslinjer

Foto © Mia Husdal

Etiske retningslinjer for naturfotografer

Disse retningslinjene skal hjelpe medlemmer av BioFoto med å opptre etisk forsvarlig i naturen, og med å veilede andre. Retningslinjene er anbefalt av BioFotos styre og vedtatt av årsmøtet i Dalen, Telemark, 10.06.2017

Vær en god ambassadør for naturen ved å oppføre deg som et forbilde. Spre naturglede, omtanke for naturen, og kunnskap om sårbare arter og miljøer. Sørg for at bildene dine kommer naturen til gode.

 

1 – Krav til kunnskap, veiledning og diskresjon

1.1) Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress. Lær deg hvordan de reagerer på trusler, og følg med på hvordan de takler ditt nærvær.

Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom individer og mellom ulike arter.

1.2) Ikke være redd for å veilede andre, og si ifra hvis du ser adferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr.

1.3) Tenk over konsekvensene av å spre kjennskap om sårbare artsforekomster til andre. Ikke alle er like hensynsfulle som deg, samt at den samlede belastning kan bli for stor.

1.4) Ta ekstra hensyn til fugler og andre dyr i situasjoner med mange fotografer eller andre besøkende. Aktiviteter som er ok når en fotograferer alene, er ikke nødvendigvis like greit når det er mange besøkende på en gang, eller når det er mye trafikk over lang tid.

2 – Varsom ferdsel

2.1) Vis hensyn til både dyr, vegetasjon og kulturminner der du er, uavhengig av hva du fotograferer på stedet.

2.2) Vær spesielt forsiktig nær spillplasser, hekkeplasser og hi. Reir- og hi-fotografering er problematisk når fotografen forstyrrer fugler eller andre dyr med sitt nærvær. Husk at predatorer kan plyndre reir eller hi hvis de voksne skremmes bort. Sørg for å ha inngående kjennskap til arten slik at man ikke stresser dyret med din tilstedeværelse. I mange tilfeller er slik fotografering ikke tilrådelig, ei heller publisering. Ikke rør vegetasjon i nærheten av reiret eller hiet; den utgjør viktig skjul og beskyttelse.

2.3) Ta særlig hensyn til fugler under trekk og store ansamlinger med fugler. De er ofte slitne, og trenger ro og tid til matsøk.

2.4) Ved fotografering av planter, spesielt truede arter, er det viktig å unngå å tråkke ned vegetasjonen rundt forekomsten. Forekomsten kan være større enn du ser ved første øyekast. Forlat stedet i størst mulig grad slik det var når du kom.

3 – Inngrep, manipulering, tekniske innretninger

3.1) Det er ikke akseptabelt å stresse eller å provosere fram adferd hos dyr, eller å skremme opp fugler for å få fluktbilder.

3.2) Avspilling av lyd stresser fuglene. Vær varsom med bruk av lyd. Du stjeler fra fuglens verdifulle tid og energireserve.

3.3) Dronefotografering av dyr og fugl frarådes. Skadeomfanget er for stort.

3.4) Vær varsom med bruk av blits ved fotografering av dyr i mørket.

3.5) Før utsetting av viltkamera må tillatelse fra grunneier innhentes.

3.6.) Fôringsplasser

        – tillatelse fra grunneier må innhentes før opprettelse av fôringsplass.

– informasjon om hvem som driver fôringsplassen må settes opp; med navn og       telefonnummer, slik at man unngår negativ omtale i media.

– legg fôringsplassen unna folk; både for å unngå forstyrrelser, og for å unngå konflikter med turgåere.

– undersøk mattilsynets regler dersom du legger ut døde dyr eller slakteavfall

– pass på at åte ikke inneholder rester av ammunisjon.

– sørg for at fôringen ikke trekker predatorer til viktige rasteplasser, eller medfører kunstig høye bestander av predatorer som rev og kråkefugler.

– pass på at du ikke trekker til deg vilt som må krysse trafikkerte veier for å komme til fôringsplassen.

– hold fôringsplassen ryddig; også for at den ikke skal medføre økt spredning av sykdommer.

– fortsett fôringen gjennom vinteren, dersom du først har startet med å fôre.

– rådyrfôring må gjerne startes før det blir snø og kaldt.  “Saltstein og föringsplasser for hjortedyr er ikke lenger tillatt”

3.7) Husk at det er forbudt å bruke levende dyr som fôr eller agn. Lov om jakt og  fangst av vilt (viltloven), og Lov om dyrevelferd må følges.

4 – Publisering og bildebruk

4.1) Vær ærlig når du viser fram, eller publiserer bilder. Ikke legg skjul på metoder som lokking, fôring og annet som kan ha påvirket adferden til dyrene på bildet, og gjør det klart dersom det dreier seg om individer som er fanget inn, eller sosialiserte dyr. Tekst som følger bilder skal ikke fordreie bildets innhold.

 

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.