juni 30th, 2016

Vernetiltak ved Østensjøvannet

by

Illustrasjon: Østensjøvannets venner, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens naturoppsyn og Bymiljøetaten i Oslo…