60 chicks – Wild Pics åpnes i Haltia – Finlands naturcentrum

Pressemelding (Svensk):

Nordiska kvinnors fotografier visar den förtrollande skönheten hos den nordiska närnaturen

I juni öppnas 60 nordiska kvinnors naturfotografiutställning i Finlands Naturcentrum Haltia. 20 finländska, svenska och norska fotografer medverkar med varsitt verk. Utställningen bevisar att fantastiska fotografier lika gärna kan tas i närnaturen som i nationalparker och på andra ikoniska platser och både av amatörer och av professionella fotografer.

Idén till utställningen Sixty Chicks and Wild Pics föddes i den finländska organisationen BioFoto Finland. Organisationen har också verksamhet i Norge och Sverige, och kvinnorna där blev genast begeistrade av möjligheten att ordna den första naturfotoutställningen i Norden av den här omfattningen.

Sixty Chicks krossar stereotyperna

Utställningen Sixty Chicks and Wild Pics bryter ner naturfotograferingens stereotyper på många plan. De flesta av utställningens 60 kvinnor är amatörnaturfotografer, men några är också professionella fotografer. Människor från många olika branscher, från forskare till hårfrisörskor och från lärare till vildmarksguider, medverkar. En del av dem har fotograferat under nästan hela sitt liv. Även stereotypen av den skäggige, vildmarksströvande naturfotografen krossas.

”Naturfotografering är traditionellt en ganska mansdominerad bransch, och männen har hunnit fotografera och skapa nätverk under en mycket längre tid än kvinnorna. Därför är det väldigt fint att vi lyckades uppmuntra en sådan här grupp skickliga kvinnor att ställa ut sina naturfotografier. Det är väldigt viktigt att bygga nätverk och att tro på sitt eget arbete”, säger Heidi Holmlund från BioFoto Finland. Heidi är idéns mamma och en av utställningens finländska fotografer.

Männen har, förutom att befästa sin position inom naturfotograferingen, också hunnit utvidga sina fotograferingsrevir till mer avlägsna mål. Utställningen påminner oss ändå om att strålande naturfotografier inte behöver tas någonstans långt borta, utan också kan tas alldeles i den närliggande naturen, på platser dit vardagslivet för fotografen.

”Närnaturen är ett lika värdefullt fotografiobjekt som exotiska naturparadis. Utställningens fotografier stjälper idén att fotografen måste tillbringa tusentals timmar i undangömda kojor i vildmarken och känna till den digitala fotograferingens djupaste hemligheter innan hen kan kalla sig naturfotograf”, säger Haltias utställningschef Petri Ryöppy.

Dokumentering av utrotningshotad natur och strimmor av hopp

Utställningens fotografer valdes på olika sätt i de olika länderna. BioFoto i Norge har ett tusental medlemmar och valde därför deltagarna genom utlottning. I Sverige fick de 20 snabbaste anmälarna delta i utställningen. BioFoto i Finland är minst och där behövde deltagarna lite stöd och uppmuntran för att våga delta. De skulle inte ha behövt oroa sig, för bilderna är av mycket hög kvalitet.

Varje deltagare valde sin egen bild. Det enda kriteriet var att bilden skulle föreställa naturen i fotografens hemland. För många var det svårt att välja ut en enda bild bland många tusen.

”Det var verkligen inte lätt att välja ut en bild. Slutligen valde jag ut en bild som bar på ett budskap om hopp mitt i mörkret. Jag är stolt över att få delta i den här enastående, nordiska utställningen”, säger Lotta Lund, en av utställningens svenska deltagare.

”Jag tycker att det är viktigt att dokumentera mångsidigheten hos dagens natur för vår egen och för kommande generationer. Genom naturfotograferingen kan jag göra detta och samtidigt öka människors insikt om utrotningshotad natur. Jag hoppas att utställningen också uppmuntrar människor att ta sig ut i naturen, för den som älskar naturen tar också hand om den. På basis av dessa kriterier valde jag också ut min egen utställningsbild Skogens ingenjör (Metsän insinööri)”, berättar den norska lärarinnan och amatörfotografen Anne-Lise Stangenes.

Stämningar och motiv från skogar till fjordar

Utställningens centrala tema är den nordiska närnaturen med dess olikheter och likheter, för här visas naturen på samma breddgrad från 60 olika synvinklar – från Finlands skogar till Norges fjordar. Ett tema är de nordiska kvinnornas förhållande till naturen.

Bildernas nyanser växlar från roliga till lyriska och artistiska. Med på utställningen finns färgbilder och svartvita bilder, bekant och ny nordisk natur. Fotografiernas ramar är gjorda av plankor från en gammal, finsk lada. Tillsammans med fotografierna utgör de en stark helhet och lyfter fram återvinningstemat.

Haltia gör för första gången utställningen tillgänglig för den breda publiken

Under våren 2016 har utställningen Sixty Chicks and Wild Pics visats på naturfotografifestivaler i Norge och Sverige och fått utomordentlig respons. Finlands Naturcentrum Haltia är den första platsen där utställningen pågår under en längre tid, i en riktig utställningslokal, och tillgänglig för den breda publiken. Vid Haltia har man speciellt bemödat sig om upphängningen och belysningen av verken. Fotografierna är inte grupperade enligt land, utan som passande helheter baserade t.ex. på tema eller synvinkel.

Utställningen öppnas 11.6.2016 och pågår till början av 2017. Till utställningen hör friluftsdagen Ihanat naiset retkellä 18.6.2016. Under evenemanget håller några av utställningens fotografer fotograferingsworkshops för kvinnor och flickor, där man behandlar kamerateknik och fotografering av närnaturen.


Les mer hos Haltia

Engelsk pressemelding

Finsk pressemelding