BioFoto Forening for Naturfotografer

Medlem

MEDLEMSKONTINGENT

 

Hovedmedlem: Kr 650,- | Pensjonistmedlem: Kr 500,- | Studentmedlem: Kr 300,- |

Familiemedlem: Kr 300,-  (eksklusiv Naturfotografen)

Betaling fra Norge:

Når din innmelding er mottatt og registrert får du en faktura for innbetaling av kontingenten i din mailboks. Husk KID-nummer ved betaling.

Betaling fra utlandet:

Medlemmer fra utlandet må bruke følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode ved betaling av kontingent:
IBAN: NO3790012225880
SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

Annet:

Fra 1. august og ut kalenderåret er det halv pris på medlemskapet for nye medlemmer bosatt i Norge.

Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. august og ut kalenderåret.

Fra 1. desember er det gratis å bli medlem ut kalenderåret. Kalenderåret gjelder fra januar til og med desember.
Faktura for kalenderåret sendes ut i januar via e-post.

Ønsker du å melde deg ut, ber vi om at du gjør dette skriftlig innen betalingsfristen utløper.

Innenfor et kalenderår mottar alle medlemmer 4 nummer av vårt medlemsblad “Naturfotografen”.

Du kan velge hvilket lokallag du ønsker å ha tilknytning til. Det naturlige ift. å delta på et lokallags aktiviteter vil likevel være om du velger det lokallaget som finnes nærmest ditt bosteds område.

Velkommen som medlem!

Du finner lokallagene våre på denne siden.