MEDLEMSKONTINGENT

 

Hovedmedlem: Kr 600,-

Pensjonistmedlem: Kr 400,-

Studentmedlem: Kr 400,-

Familiemedlem: Kr 150,-

 

Om giro har uteblitt.

Dersom du ikke har mottatt giro fra oss kan medlemskontingenten innbetales til:

Konto 9001.22.25880 – og husk da å merke innbetalingen med medlemmets navn.

 

Betaling fra utlandet.

Vi har også medlemmer i våre naboland og ved overføring har vi følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode:

IBAN: NO3790012225880

SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

 

Kontaktperson medlemskontingent.

Er det fortsatt spørsmål knyttet til innbetaling av medlemskontingent kan du sende en mail til vår økonomiansvarlig:

leif@biofoto.no

 

Innmelding for nye medlemmer.

Vill du melde deg inn som medlem eller har noen spørsmål, klikk her!