Landstreff 2020 Avlyst

Landstreffet Lofoten 2020 er Avlyst

Som vi alle vet så har korona-viruset satt sitt preg på hverdagen, dette gjør det vanskelig å arrangere møter hvor mange samles, vi har derfor i samråd med lokallagene valgt å avlyse Landstreffet i Lofoten i juni 2020.

Vi må nødvendigvis la hensynet til smittefare og liv og helse gå foran ønsket om landstreff, dette har naturligvis vært en tung avgjørelse, men vi finner det riktig å bestemme dette allerede nå slik at ulempene for den enkelte blir minst mulig.

BioFoto Nordland vil arrangere landstreff i 2021 og Midt Norge i 2022.

Årsmøte
Vi arbeider med å finne en løsning for å arrangere årsmøte på nett slik at vi får behandlet alle årsmøtesaker på den måten.

Mvh
Kåre Hoftvedt
BioFoto