Illustrasjonsbilde.

Juryen har valgt ut 30 bilder til vår temautstilling “Bare Søppel”

BioFoto stiller ut bildene på Norsk Naturfotrofestival den 8-10 mars 2019. Nytt av året for BioFoto er at vi har valgt en temautstilling dette år. De foregående år har BioFoto stilt ut bilder fra hvert lokallag som promoterte sitt fylke/region.

Juryen fikk en vanskelig oppgave med å velge ut 30 kandidater, i utvelgelsen ble det lagt vekt på at bilde måtte vise “Bare Søppel” noe som kan være så mye. F.eks kan en pappkopp i naturen være for lite søppel til at det nådde opp til toppen. Det ble også lagt vekt på komposisjon.

Nedenfor kan du se de 30 utvalgte bilder, fotografens navn og hvilket lokallag fotografen tilhører.

I juryen satt Kåre Hoftvedt, Sylfest Myklatun, Heidi Mellingen og Tommy Andreassen.

Vi i Juryen ønsker å takke for alle innsendte bilder, totalt kom det inn 220 bilder til “Bare Søppel”