BioFoto – Forening for naturfotografer

Foreningen er åpen for alle naturfotografer. Med mange entusiastiske medlemmer er BioFoto den største foreningen for naturfotografer i Norge, og en av de største fotoklubbene.

Foreningen ble opprettet i 1979, og har som mål å være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum.

Styret er allsidig sammensatt, med representanter fra hele Norge. Vi har lokallag fordelt etter naturlige regioner over hele landet, fortrinnsvis knyttet til de største byene i regionene.

BioFoto gir ut Naturfotografen fire ganger i året. Medlemsbladet gjenspeiler virksomhetens aktiviteter og er gjennom egen kvalitet alene verdt et medlemskap i BioFoto.

Fotokonkurransen er den neste store virksomheten til foreningen. Har kjempes det om heder og ære og en stadig utfordring av hver enkelt til å presentere det beste naturbildet i foreningen. Her er også en intern lokallagskonkurranse.

BioFoto er medeier i NNFF (Norsk NaturFoto Festival) Her blir foreningens virksomhet og enkelte lokallag og medlemmer presentert for et større publikum.

Det viktigste av alt. BioFoto er en organisasjon som ivaretar enkeltmedlemmer i lokallagene og arrangerer turer, foredrag og lokale samlinger der natur og foto er sentrale elementer i et sosialt og inkluderende miljø.

 

Styret

?php echo $value->post_title; ?>

Anne-Lise Stangenes
Leder/Sekretær

Solkollen 20

4790 LILLESAND

Tlf. 41208893

[email protected]

   

?php echo $value->post_title; ?>

Kåre Hoftvedt
Nestleder

Meieriskauveien 206

1912 ENEBAKK

Tlf. 97967039

[email protected]

?php echo $value->post_title; ?>

Leif Otto Listhaug
Økonomiansvarlig/Sekretær

Gamle Åsveg 5

1400 SKI

Tlf. 91327514

[email protected]

?php echo $value->post_title; ?>

Tommy Andreassen
Webansvarlig

Postboks 69,

8377 GRAVDAL

Tlf. 95855336

[email protected]

         

?php echo $value->post_title; ?>

Rita Jakobsen
Styremedlem

Hellåsveien 3a

8011 BODØ

Tlf. 90879349

[email protected]

?php echo $value->post_title; ?>

Kai Jensen
Varamedlem

Ånebyveien 79b

1488 HAKADAL

Tlf. 90693535

[email protected]

?php echo $value->post_title; ?>

Sylfest Myklatun
Sekretær

Lunderhaugen 9

7081 SJETNEMARKA

Tlf. 90934182

[email protected]

 

Sharing is caring!