Fotokonkurransen 2019


Årets jury består av 3 personer fra NN/Norske Naturfotografer

Jury 2019 består av Tom Dyring, Rolf Støa og Henrik Strømstad

Innleveringsfrist for runde 1 er satt til torsdag 25. april kl.23.59
Innleveringsfrist for runde 2 er satt til torsdag 26. september kl. 23.59


interfoto

Premie

Årets fotograf mottar premie på totalt 6.800,-

1. premie: Årets fotograf 2019 vil motta kr. 6.800

Premien leveres av Interfoto og BioFoto

Interfoto kr 4.000,-
BioFoto kr 2.800,-

Fordeling av premie 2019

Nytt av året er at det premieres til 1. og 2. runde med Gull-Sølv-Bronse.

Runde 1 

Gull 2.500,-
Sølv Stor weekend-bag m/hjul (80 Liter) verdi 800,-
Bronse Dagstursekk (25 liter) Verdi 300,-

Runde 2
Gull 2.500,-
Sølv Stor weekend-bag m/hjul (80 Liter) verdi 800,-
Bronse Dagstursekk (25 liter) Verdi 300,-


Viktig:

  • Bilde som sendes inn ha følgende filnavn: Ditt navn må være med / Lokallag/ en kort tittel
  • Eksempel på filnavn: Ola Normann_nordland_fugl i flukt.jpg
  • Ikke bruk spesialtegn som æ, ø, å, &, =, eller tilsvarende.
  • Bildeformat: .jpg
  • Lengste side skal være 1920 pixler
  • Bruk 72 dpi – webstørrelse
  • Filestørrelsen pr. bilde må ikke være over 2 MB
  • Fargeprofil: sRGB
  • Hver deltager kan sende inn inntil fem bilder til hver av rundene.
  • Ta godt vare på originalfilen. Bilder som sendes inn til konkurransen kan bli brukt på biofoto.no, i Naturfotografen eller i  forbindelse med NNFF.

 

Alle bilder som kommer inn vil bli lagt ut på nettsidene.

Bildene fra runde 1 blir tilgjengelige for gjennomsyn på www.biofoto.no ca. 15. mai

Bildene fra runde 2 blir tilgjengelige for gjennomsyn på www.biofoto.no ca. 15. oktober

Bildene fra hver runde går gjennom en juryering; en for vår-runden og en for høstrunden, før endelig resultat er klart. Det beregnes tid i april/mai, og september/oktober for gjennomgåelse av materialet for juryen. Resultatet blir presentert på nettsidene med bildene i rekkefølge etter juryens endelige dom.

Resultatet fra runde 1 blir offentliggjort den 10. juni.

Resultat fra runde 2, inkludert årets fotograf, blir offentliggjort den 10. desember.

Medaljebildene blir presentert i Naturfotografen, og hele resultatlisten og «Hall of Fame» blir presentert på vår nettside.

Konkurranseavgiften på 100,- (NOK) betales til konto: 9001.22.25880 og merkes med fotografens navn. Lykke til alle sammen!

 


REGLENE

Det blir to runder i året med  tema

Tema til 1. runde:  Magisk Landskap i Norge.

Tema til 2. runde: “Tett på” Plante og dyrelivet i Norge.

Beskivelse av Tema “Tett På”

Med Tett på som tema står fotografen fritt til å velge bilder av plantelivet eller dyrelivet i Norge. Her kan du f.eks levere bilde “Tett på” av en blomst eller et innsekt i den Norske skogen. Bilder av dyrelivet i Norge kan f.eks et nært møte av elg, ørn eller andre fugler og dyr “Tett på”

Det er fult lovlig å benytte teleobjektiv for å komme “Tett På” Det samme er det for nærbilde, det er fult lovlig å benytte makroobjektiv. Det er bilde i seg selv som skal vise “Tett på”

Betegnelse på Flora og Fauna: Dyrelivet omfatter fisker, fugler, pattedyr på land og i vannet og virvelløse dyr som maneter, skalldyr, snegler og skjell. Plantelivet omfatter både arter som tang og tare til typiske blomster og trær.

Vedrørende tema til 2. runde minner vi på om våre etiske retningslinjer. Her kan du lese Retningslinjene

Alle som deltar må være medlemmer av BioFoto i Norge.

 

1. Både farge-, og monokrome, digitale bilder deltar i samme klasse.

2. Hver deltager kan sende inn inntil fem bilder til hver av rundene. Bildene leveres med lengste side på 1920 pixler, 72 dpi.

3. Innsendingsfristen er 25. april til vår-runden og 26. september til høstrunden.

a. Dette er absolutte tidsfrister, og all levering etter tidsfristen utelukker deltagelse uavhengig av grunn.

4. Årets jury bestående av 3 personer fra NN med høy fotofaglig kompetanse. Juryen tar ut inntil 30% av bildene som antatte.

a. Et antatt bilde gir 1 poeng

5. Den samme juryen tar ut inntil 10 HM (hederlig omtale) uten innbyrdes rangering.

a. Et slikt bilde gir 5 poeng

6. Den samme juryen rangerer de tre beste bildene som får Bronse, Sølv og Gull.

a. Bronse, sølv og gull gir 8, 10 og 12 poeng.

7. Det er samme jury i både vår- og høstrunden. Fotografen med høyest, totale poengsum gjennom begge runder, kåres til Årets Fotograf, og bli belønnet med 10 bonuspoeng, samt en større premie som vil variere fra år til år.

8. Alle deltagere samler poeng fra hvert år de deltar i konkurransen, og rangeres i en «Hall of Fame» på BioFoto sin nettside.

9. Alle som deltar samler poeng til plaketter som kan oppnås etter gitte poengsummer, og som deles ut i forbindelse med landstreffet.

a. Bronseplakett oppnås ved passerte 50 poeng
b. Sølvplakett ved 75 poeng

c. Gullplakett ved 100 poeng

10. Hvert lokallag kjemper om en vandrepokal for beste lokallag pr år. Det lokallaget med høyest, totale poengsum vinner vandrepokalen.

a. Pokalen må vinnes tre år på rad før den kan eies til odel og ære.

11. Det blir laget en 50 x 70 forstørrelse av medaljebildene. Disse blir utstilt på Natur&Foto-dagen i februar, NNFF i mars, og evt. ved ytterligere arrangementer gjennom året der BioFoto deltar med stand/utstilling. Deretter får fotografene bildene til odel og eie.

12. Det er en årlig avgift på kr 100.-, Avgiften dekker deltakelse i begge runder, men deltakeren avgjør selv om han/hun vil delta i begge rundene eller ikke. Dersom en deltaker ikke er med i runde 1 (vår), kan han/hun likevel delta i runde 2 (høst) gjennom å betale avgiften før denne runden.

13. Juryens beslutning er endelig og den samme juryen kan utelate bilder som man mener ikke oppfyller tema eller BioFoto sin etiske norm (punkt 2 & 3 i BioFoto sine vedtekter).

14. Bilder som sendes inn til konkurransen kan bli brukt på biofoto.no, i Naturfotografen eller i forbindelse med NNFF, samt andre utstillinger i regi av BioFoto. Ved å delta i konkurransen, tillater du dine bilder å bli brukt til disse formålene.

 

Lykke til alle sammen!

Vennlig hilsen Tommy Andreassen

Webansvarlig / Konkurranseansvarlig