Bli medlem!

Medlemskontingent for 2017
Hovedmedlem: Kr 600,-
Pensjonistmedlem: Kr 400,-
Studentmedlem: Kr 400,-
Familiemedlem: Kr 150,-

Betaling fra Norge
Når din innmelding er mottatt og registrert får du en faktura for innbetaling av kontingenten i din mailboks. Husk KID-nummer ved betaling.

Betaling fra utlandet
Medlemmer fra utlandet må bruke følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode ved betaling av kontingent:
IBAN: NO3790012225880
SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

Annet
Fra 1. juli og ut kalenderåret er det halv pris på medlemsskapet for nye medlemmer bosatt i Norge. Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. juli og ut kalenderåret.
Fra 1. november er det gratis å bli medlem ut kalenderåret. Da må du i stedet betale kontingenten for neste kalenderår.
Kalenderåret gjelder fra januar t.o.m. januar. Faktura for kalenderåret sendes ut i desember/januar på e-post. Medlemmer uten e-post får fakturaen tilsendt i sin postkasse.
Ønsker du å melde deg ut, må du gjøre dette skriftlig innen betalingsfristen utløper.
Innenfor et kalenderår mottar alle medlemmer 4 nr. av vårt medlemsblad «Naturfotografen».
Du kan velge hvilket lokallag du ønsker å ha tilknytning til. Det naturlige ift. å delta på et lokallags aktiviteter vil likevel være om du velger det lokallaget som finnes i ditt bostedsområde. Du finner lokallagene våre på denne siden.

Meld deg inn her!

Navn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

Telefonnummer *

E-post *

Fødselsdag YYYY-MM-DD *

Min webside/blogg

Type medlemsskap *

Ønsker lokallag *

Hvor fikk du vite om BioFoto? *

Skriv din melding her:

* Obligatoriske felt

Sharing is caring!