Bli medlem i BioFoto!

BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. BioFoto skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.

Eva Frisnes - Midt-Norge

Bli medlem i BioFoto

Foto Eva Frisnes - BioFoto Midt-Norge

Jarle I. Kvam - Sørlandet

BioFoto er en åpen forening for naturfotografer i Norge.
Foreningen har ca. 1000 medlemmer fordelt over hele landet.

Foto Jarle I. Kvam - BioFoto Sørlandet

previous arrow
next arrow
Slider

 

Medlemskontingent for 2018

Hovedmedlem: Kr 600,- | Pensjonistmedlem: Kr 400,- | Studentmedlem: Kr 400,- | Familiemedlem: Kr 150,-

Fra 1. juli og ut kalenderåret er det halv pris på medlemsskapet for nye medlemmer bosatt i Norge. Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. juli og ut kalenderåret.

 

Betaling fra Norge
Når din innmelding er mottatt og registrert får du en faktura for innbetaling av kontingenten i din mailboks. Husk KID-nummer ved betaling.

Betaling fra utlandet
Medlemmer fra utlandet må bruke følgende IBAN og SWIFT/BIC-kode ved betaling av kontingent:
IBAN: NO3790012225880
SWIFT/BIC-kode: LABANOKK

Annet
Fra 1. juli og ut kalenderåret er det halv pris på medlemsskapet for nye medlemmer bosatt i Norge. Nye medlemmer bosatt i utlandet får 20 % rabatt fra 1. juli og ut kalenderåret.
Fra 1. november er det gratis å bli medlem ut kalenderåret. Da må du i stedet betale kontingenten for neste kalenderår.
Kalenderåret gjelder fra januar t.o.m. januar. Faktura for kalenderåret sendes ut i desember/januar på e-post. Medlemmer uten e-post får fakturaen tilsendt i sin postkasse.
Ønsker du å melde deg ut, må du gjøre dette skriftlig innen betalingsfristen utløper.
Innenfor et kalenderår mottar alle medlemmer 4 nr. av vårt medlemsblad “Naturfotografen”.
Du kan velge hvilket lokallag du ønsker å ha tilknytning til. Det naturlige ift. å delta på et lokallags aktiviteter vil likevel være om du velger det lokallaget som finnes i ditt bostedsområde. Du finner lokallagene våre på denne siden.

Meld deg inn her!

Navn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

Telefonnummer *

E-post *

Fødselsdag YYYY-MM-DD *

Min webside/blogg

Type medlemsskap *

Ønsker lokallag *

Hvor fikk du vite om BioFoto? *

Skriv din melding her:

* Obligatoriske felt