Sentralstyret BioFoto 2021-2022

Heidi Mellingen - Nestleder BioFoto

Kåre Hoftvedt

Leder BioFoto


Meieriskauveien 206

1912 ENEBAKK

Tlf. 97967039

kaare.hoftvedt@biofoto.no

Heidi Mellingen

Nestleder


Myrhaugen 31 B

0752 Oslo

Tlf. 934 80 678

E-post: heidi@biofoto.no

Sylfest Myklatun

Sekretær


Lunderhaugen 9

7081 Sjetnemarka

Tlf 909 34 182

E-post: sylfest@biofoto.no

Tommy Andreassen - Styremedlem

Tommy Andreassen

Styremedlem/Web & Konkurranseansvarlig


Trolldalsfaret 29

8372 Gravdal

Tlf: 958 55 336

E-post: tommy@biofoto.no

Knut Inge Røstad

Styremedlem

 

Malenasveien 12

7350 Buvika

Tlf. 905 60 359

E-post: knut-inge@biofoto.no

Audhill Paus

Økonomiansvarlig og kontakt for medlemkontigent


Hegglandsdalsveien 148

5211 Os

90067338

E-post: audhill@biofoto.no

Hildegunn Didriksen
Thor-Arthur Didriksen

Hildegunn Didriksen

Varamedlem


Holmen 45

9518 Alta

Tlf: 948 06 459

E-post: hildegunn@biofoto.no

Thor-Arthur Didriksen

Varamedlem


Holmen 45

9518 Alta

Tlf: 994 19 297

E-post: thor-arthur@biofoto.no

 

BioFoto – Forening for naturfotografer

Foreningen er åpen for alle naturfotografer. Med mange entusiastiske medlemmer er BioFoto den største foreningen for naturfotografer i Norge, og en av de største fotoklubbene.

Foreningen ble opprettet i 1979, og har som mål å være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum.

Styret er allsidig sammensatt, med representanter fra hele Norge. Vi har lokallag fordelt etter naturlige regioner over hele landet, fortrinnsvis knyttet til de største byene i regionene.

BioFoto gir ut Naturfotografen fire ganger i året. Medlemsbladet gjenspeiler virksomhetens aktiviteter og er gjennom egen kvalitet alene verdt et medlemskap i BioFoto.

Fotokonkurransen er den neste store virksomheten til foreningen. Har kjempes det om heder og ære og en stadig utfordring av hver enkelt til å presentere det beste naturbildet i foreningen. Her er også en intern lokallagskonkurranse.

BioFoto er medeier i NNFF (Norsk NaturFoto Festival) Her blir foreningens virksomhet og enkelte lokallag og medlemmer presentert for et større publikum.

Det viktigste av alt. BioFoto er en organisasjon som ivaretar enkeltmedlemmer i lokallagene og arrangerer turer, foredrag og lokale samlinger der natur og foto er sentrale elementer i et sosialt og inkluderende

Oversikt over alle Lokallagene i Norge

Lokallagene BioFoto

Troms og Finnmark

22 medlemmer

Nordland

68 medlemmer

Midt-Norge

283 medlemmer

Rogaland

112 medlemmer

Sunnmøre og Nordfjord

48 medlemmer

Hordaland

116 medlemmer

Sørlandet

86 medlemmer

Indre Østland

47 medlemmer

Østlandet

342 medlemmer

Nytt lokallag

Ta kontakt

Troms og Finnmark

22 medlemmer

Forening for naturfotografer


BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
BioFoto Troms og Finnmark er et lokallag til BioFoto. Vi hadde oppstartet i 2015 og er åpen for alle med interesse for natur og foto. Vi planlegger felles turer og treff rundt om i distriktet her nord. Medlemmer vil få muligheter til å delta på kurs og workshops innen naturfoto og billedbehandling. Ta kontakt om du har spørsmål, velkommen til BioFoto Troms og Finnmark.
På grunn av avstand fikk vi ikke tatt et bilde med hele styret samlet. Fra høyre der vi står 4 personer: Leder: Rikki Martin Langnes,  Styremedlem: Lena Holmgren, Sekretær: Jan-Inge Karlsen, Kasserer: André Garcia Bonotto, Bilde med to personer Styremedlem fra venstre: Hildegunn Didriksen og Thor-Arthur Didriksen.

Styre i Biofoto troms og finnmark består nå av:

Leder: Rikki Martin Langnes

Sekretær: Jan Inge Karlsen

Kasserer: André Garcia Bonotto

Styremedlem: Hildegunn Didriksen, Thor-Arthur Didriksen, Lena Holmgren

Nordland

68 medlemmer

Forening for naturfotografer.


BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Du finner ytterligere informasjon om oss ved å besøke nettsiden vår Nordland BioFoto
Styret i Nordland 2020-21
Nordland BioFoto styret 2020

Fra venstre: Ørnulf Jenssen – Økonomiansvarlig | Lise M. Løvstrand  – Blogg-/FB-ansvarlig | Geir Antonsen – Leder | Mailèn Braaten  – Styremedlem | Sven Erik Fredriksen  – Styremedlem


BioFoto Nordland på fototur til Steigen. Vi holder 3 årlige fotosamlinger som går over en langhelg, torsdag til søndag. Turene legges opp til ulike destinasjoner fra sør til nord i Nordland.

BioFoto Nordland på fototur til Svalbard.

BioFoto Nordland

BioFoto Nordland på fotohelg i Abisko

Bodø

Midt-Norge

283 medlemmer

Forening for naturfotografer


Styret 2021/2022 : Nytt styre i BioFoto Midt-Norge:  Leder: Einar Hugnes | Sekretær: Grethe Lindseth | Kasserer: Terje Gran | Styremedlem: Bente E. Edvardsen | Styremedlem: Linda Bjørgan | Styremedlem: Gerd Elin Aune | Styremedlem: Jon Leirdal
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
BioFoto Midt-Norge har jevnlig mange aktiviteter for sine medlemmer. I perioden september – april innbyr vi til medlemsmøter månedlig med interessante tema og foredrag. I tillegg arrangerer vi en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget. Fyldig info om aktivitetene kan du lese om på vår hjemmeside.

Rogaland

112 medlemmer

Forening for naturfotografer


BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
BioFoto Rogaland samles en gang pr mnd (2. torsdag i mnd) i lokalene til Stavanger Foto. I tillegg arrangerer vi en helgetur pr år. Har du lyst å se hva vi holder på med så kom gjerne innom på et møte. Besøk bloggen for detaljert aktivitets-kalender. Send gjerne en e-post om du ønsker mer informasjon.
Illustrasjons bilde / Bilde av styret BioFoto Rogaland kommer. Øyvind Håvarstein-Hustoft (leder), Kolbjørn Pedersen (kasserer), Birgit Aadland (styremedlem), Bjørn Frafjord (styremedlem) og Andreas Kalvik Anderson (styremedlem).
Stavanger

Sunnmøre og Nordfjord

48 medlemmer

Forening for naturfotografer


BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Lokallag av Biofoto for Sunnmøre og Nordfjord, ble etablert 23.november 2016. Alle som er interessert i naturfoto, på alle nivåer, er invitert til å være med. Se biofoto.no for opplysninger om organisasjonen.
Gunnar Wangen – leiar og konkurranseansvarleg.
Ståle Hansen – konkurranseansvarleg
Geir Høydalsvik – kasserar
Olav Thokle – sekretær
Åge André Breivik og Ingeborg Sæter – pr og informasjon/marknadsføring
Kjell Ivar Øye – vara
BioFoto Styret Sunnmøre og nordfjord

BioFoto Styret Sunnmøre og nordfjord Frå venstre: Åge André Breivik, Ståle Hansen, Geir Høydalsvik, Ingeborg E. Sæter, Olav Thokle, Gunnar Wangen og Kjell Ivar Øye

Hordaland

116 medlemmer

Forening for naturfotografer


Fra venstre: Anders Lundberg (leder), Audun Hølleland (nestleder), Bente Larsen (kasserer), Per Ivar Bruvik (sekretær) og Tone Beate Nøkling (styremedlem).
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Biofoto Hordaland er foreningen for alle som interesserer seg for naturfoto i alle varianter. Det inkluderer landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, macro, tele, vidvinkel, over vann, under vann og mye mer. Vi har lidenskapen for naturen og naturfotografering til felles, og vi samles jevnlig til møter og turer. Programmet blir presentert på lagets hjemmesider og på Facebook. Nye medlemmer ønskes velkommen!

Sørlandet

86 medlemmer

Forening for naturfotografer


BioFoto Sørlandet – et lokallag i vekst med dedikerte medlemmer som setter naturen høyt. En naturfotoforening med ambisjoner om å bety noe for medlemmene og landsdelen. «Vi er mer enn bare foto.»
BioFoto Sørlandet styret

Styret 2020/2021 f.v. Arvid Anthonsen (nestleder/sekretær), Caroline F. Strømland (medieansvarlig), Anne-Lise Stangenes (leder), Arild B. Rekve (økonomiansvarlig), Erik J. Günther (styremedlem)

Kristiansand

Indre Østland

47 medlemmer

Forening for naturfotografer


Styret 2020/2021  Fra venstre Gunnar Veastad, Øyvind Antonsen, Terje Bjørnseth og styremedlem Lene Sæther.
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Biofoto Indre Østland har medlemmer i fylkene Hedmark og Oppland. Det er stor geografisk spredning på medlemmene. Medlemmene oppfordres til å bruke en opprettet Facebook-gruppe for deling av bilder, opplevelser og koordinering av felles turer. Ta kontakt for innmelding i gruppen.

Østlandet

342 medlemmer

Forening for naturfotografer


Fra venstre, Leif Otto, Arild, Kåre, Henrik, Rine, Espen, Lasse, Jon
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, makro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send oss gjerne e-post om du ønsker mer informasjon om vårt lokallag.
Østlandsavdelingen har medlemsmøter med  foredrag og konkurranser 9 ganger i året, toppet med et julebord i desember. Med ca 350 medlemmer er vi det største lokallaget i BioFoto. Vi arrangerer 2 helgeturer i året der vi reiser ut av nærområdet, vi har også flere småturer lokalt. Besøk vår hjemmeside for ytterligere informasjon BioFoto Østlandet
Kåre Hoftvedt, Mail: kaare02@hotmail.com, Tlf: 979 67 039, Leder
Leif Otto Listhaug, Mail: leif@biofoto.no, Tlf: 913 27 514, Økonomi
Jon Bruce, Mail: j-bruc@online.no, Tlf: 928 19 416, Kjøkkensjef
Arild Hareide, Mail: arild.hareide@gmail.com, Tlf: 920 20 626, Programansvarlig/nestleder/sekretær
Rine Grue Carlsen, Mail: rinegc@gmail.com, Tlf: 906 53 358 Turkoordinator
Espen Grimstad Mail: esgrim@gmail.com Tlf: 907 78 615, Konkurranseansvarlig
Henrik Strømstad Mail: henrik@bestfoto.no, Tlf: 995 91 160 Sponsor/premieansvarlig
Lasse Dybdahl, Mail: lassedybdahl@gmail.com, Tlf: 917 59 859, styremedlem
 

Nytt lokallag

Ta kontakt

Informasjon som er gjeldene hvis det skal startes opp nye lokallag i Norge.

Føler du for et nytt lokallag som dekker din region må foreningens vedtekter være gjeldene. Alle spørsmål om hvordan en stiftelse av et nytt lokallag gjøres sendes til foreningens leder Kåre Hoftvedt eller du kan ringe Kåre på tlf 979 67 039

Vedtekter for BioFoto Norge

Vedtekter for BioFoto er vedtatt på landsmøtet på Runde 2. juni 2007 og revidert under landsmøtene på Meløy i 2013, Oppdal i 2014, Lista i 2015, Smøla 2016, og Rosendal 2018.
 1. Formål
BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. Den skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.
 1. Hensynet til naturen
Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.
 1. Digitale kjøreregler
BioFotos medlemmer skal ivareta naturfotografiet og skal derfor vise varsomhet og ansvar ved bildebehandling og måten naturdokumentariske bilder presenteres på.
 1. Medlemskap
Enhver som aksepterer disse vedtektene kan bli medlem av BioFoto. Medlemmene må betale en kontingent fastsatt av landsmøtet. Medlem som begår vesentlig brudd på disse vedtektene, eller på annen måte opptrer til skade for foreningen eller naturfotografenes omdømme, kan ekskluderes av styret ved enstemmig beslutning. Medlemmene mottar minst fire nummer i året av magasinet Naturfotografen
 1. Hovedstyret
Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret innstiller overfor landsmøtet om foreningens regnskap skal føres av økonomiansvarlig eller regnskapsbyrå. Økonomiansvarlig valgt av landsmøtet inngår i styret. Styremedlemmer velges for to år om gangen. Arbeidet til leder, sekretær, økonomiansvarlig og webansvarlig godtgjøres etter satser vedtatt av landsmøtet. Arbeidsfordeling og funksjoner er fastsatt i instruks godkjent av landsmøtet.
 1. Styrets oppgaver
Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen, og skal påse at den fungerer i samsvar med vedtektene. Styret forbereder og innkaller til årsmøte, og sender ut årsmelding og regnskap til medlemmene. Avtaler sluttet av andre enn styret eller den styret eller landsmøtet har gitt fullmakt, anses ikke bindende for foreningen. Alle avtaler skal signeres av BioFotos leder og et styremedlem.
 1. BioFotos årsmøte og landstreff
7.1 Årsmøtet er BioFotos høyeste organ og avholdes en gang årlig i tilknytning til det årlige Landstreffet. 7.2 Møteinnkallelse og alle sakspapirer til årsmøtet gjøres tilgjengelig for lokallagene senest to måneder før møtet slik at lokallagene kan gå gjennom sakene før landstreffet. 7.3  Dagsorden for årsmøtet er:
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent, og to til å signere protokollen
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av revidert regnskap
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsettelse av aktivitetsplan og budsjett for inneværende år
7.4 Årsmøtet velger hovedstyre, revisor og to valgkomité-medlemmer 7.5 Alle medlemmer som har betalt kontingent, har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. 7.6 Årsmøterepresentasjon fra lokallagene fordeles slik:
 • Alle lokallag har 2 stemmeberettigede.
 • Lokallag over 50 medlemmer får 1 ekstra stemme pr påbegynt 50. medlem.
7.7 Lokallagene oppnevner sine årsmøterepresentanter selv. 7.8 Hovedstyrets medlemmer har bare stemmerett hvis de er valgt som lokallagets representant på årsmøtet. 7.9 Alle vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 7.10 Vedtektsendringer er bare gyldig når minimum 50% av stemmeberettigede er til stede. 7.11 Neste årsmøtearrangør besluttes på landstreffet/årsmøtet. 7.12 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 1/4 av medlemsmassen krever det, eller styret enstemmig finner det nødvendig.
 1. Lokale avdelinger
Lokale avdelinger kan opprettes når medlems-grunnlaget i et geografisk område gjør det naturlig. Opprettelse av lokale avdelinger krever styrets godkjennelse. Lokalavdelingenes årsmøte må avholdes senest to måneder før hovedforeningens årsmøte. Årsrapport og årsregnskap sendes sekretæren senest en måned etter årsmøtet i lokalavdelingen. Det skal foreligge egne vedtekter for lokalavdelingene vedtatt av årsmøtet i hovedforeningen. Endringer i disse vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall av hovedforeningens årsmøte.
 1. Oppløsning
Foreningen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders mellomrom. Et lokallag kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall av årsmøtet i hovedforeningen. Ved oppløsning eller nedlegging av et lokallag, skal lokallagets eiendeler, herunder også penger, overføres til BioFoto Norge. Penger og eiendeler skal fryses i to år og stilles til disposisjon for opprettelse av et nytt lokallag i samme region. Hvis nytt lokallag i samme region IKKE er opprettet innen to år, skal pengene og eiendelene disponeres av BioFotos hovedstyre og inngå i BioFotos ordinære budsjett og regnskap.
 1. BioFotos logo
Bruk av foreningens logo er forbeholdt Biofotos medlemmer, eller etter avtale med sentralstyret eller lokallagenes styre.