Sentralstyret BioFoto 2019-2020

Heidi Mellingen - Nestleder BioFoto

Kåre Hoftvedt

Leder BioFoto


 

Meieriskauveien 206

1912 ENEBAKK

Tlf. 97967039

kaare.hoftvedt@biofoto.no

Heidi Mellingen

Nestleder


 

Myrhaugen 31 B

0752 Oslo

Tlf. 934 80 678

E-post: heidi@biofoto.no

Sylfest Myklatun

Sekretær


 

Lunderhaugen 9

7081 Sjetnemarka

Tlf 909 34 182

E-post: sylfest@biofoto.no

Tommy Andreassen - Styremedlem

Tommy Andreassen

Styremedlem/Web & Konkurranseansvarlig


Trolldalsfaret 29

8372 Gravdal

Tlf: 958 55 336

E-post: tommy@biofoto.no

Ulf Molvik

Styremedlem


Tombveien 8

1640 Råde

Tlf 911 51 054

E-post: ulf@biofoto.no

Knut Inge Røstad

Varamedlem


Malenasveien 12

7350 Buvika

Tlf. 905 60 359

E-post: knut-inge@biofoto.no

Audhill Paus

Varamedlem


Hegglandsdalsveien 148

5211 Os

90067338

E-post: audhill@biofoto.no

 

BioFoto – Forening for naturfotografer

Foreningen er åpen for alle naturfotografer. Med mange entusiastiske medlemmer er BioFoto den største foreningen for naturfotografer i Norge, og en av de største fotoklubbene.

Foreningen ble opprettet i 1979, og har som mål å være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum.

Styret er allsidig sammensatt, med representanter fra hele Norge. Vi har lokallag fordelt etter naturlige regioner over hele landet, fortrinnsvis knyttet til de største byene i regionene.

BioFoto gir ut Naturfotografen fire ganger i året. Medlemsbladet gjenspeiler virksomhetens aktiviteter og er gjennom egen kvalitet alene verdt et medlemskap i BioFoto.

Fotokonkurransen er den neste store virksomheten til foreningen. Har kjempes det om heder og ære og en stadig utfordring av hver enkelt til å presentere det beste naturbildet i foreningen. Her er også en intern lokallagskonkurranse.

BioFoto er medeier i NNFF (Norsk NaturFoto Festival) Her blir foreningens virksomhet og enkelte lokallag og medlemmer presentert for et større publikum.

Det viktigste av alt. BioFoto er en organisasjon som ivaretar enkeltmedlemmer i lokallagene og arrangerer turer, foredrag og lokale samlinger der natur og foto er sentrale elementer i et sosialt og inkluderende