BioFoto 40 år - bokprosjekt

BioFoto er 40 år og utgir jubileumsbok. Alle medlemmer av BioFoto Norge og BioFoto Sverige inviteres til å delta med bilder.

BioFoto har gledet norske og skandinaviske naturfotointeresserte i 40 år, dette må selvsagt markeres. En av måtene det gjøres på er at vi utgir en bok til høsten. En bok som skal hylle naturen med BioFotomedlemmers blikk. Boken skal inspirere og gi ideer til både hvor man kan fotografere og på ulike måter å se naturen.  Velkommen til å delta med artikkel og bilder, bruk skjema nedenfor, de fleste filtyper kan sendes, som word, jpeg, jpg etc. Du kan du sende inn max 20 biler til bokprosjektet.  Max bildestørrelse er 8 Mb pr bilde.  Vi ønsker også bildene uskarpet i Adobe RGB da det er best egnet til trykk.

Viktig: For hvert vedlegg som sendes inn, det være seg dokument eller bilde så skal filnavnet inneholde disse opplysninger: Start filnavnet med bok, som dette eksempel: bok_tommy andreassen_nordland_lofoten i nordlys Da vet vi hvilket prosjekt vedlegget skal til (bok), vi ser fotografens navn, hvilket lokallag og teksten til bilde. Hvis ikke filnavet er satt riktig kan vi ikke garantere at dette kommer med.


Før du sender inn, sjekk om dine vedlegg starter filnavnet med bok

Sender du dokument skal vilnavnet være: bok_fornavn etternavn_lokallag_dokumentnavn

Sender du bilde skal filnavnet være: bok_fornavn etternavn_lokallag_bildetittel

Eksempelpå riktig filnavn: bok_ola normann_sørlandet_havørn i solnedgang