Vestnorsk-naturfotodag-2022

Vestnorsk naturfotodag 2022

17 – 20. november

Naturopplevelser gjennom bilder

Sted: Universitetsaulaen i Bergen. Inngang fra Olaf Ryes vei eller Muséplassen, via Muséhagen.
Arrangør: Biofoto Hordaland i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen.
Pris: kr 150,- inkluderer adgang til Universitetsmuseet – Naturhistorie