BioFoto Norge

Endring i Sentralstyret

Fra og med i dag har Styret i BioFoto Norge gjort endringer i sin sammensetning. Kåre Hoftvedt meddelte i går at han dessverre går ut av Styret av helsemessige årsaker. Styret benytter anledningen til å takke Kåre for mange gode år sammen.

Endringen medfører at Heidi Mellingen overtar rollen som konstituert leder av BioFoto Norge. Hennes tidligere arbeidsoppgaver som Nestleder er fordelt på flere i Styret.