På grunn av usikkerheten rundt Coronaviruset og smittesituasjonen er landstreffet 2021 i Lofoten avlyst.

Påmeldingsfrist 15. mai

Landstreffet er åpent for alle medlemmer. Landstreffet i år blir et rent treff uten årsmøte som skal avvikles digitalt, som i 2020. Det betyr at vi har hele helga til fotografering og sosialt samvær.

Styret i BioFoto Nordland har planlagt landstreffet 2021 men det må tas forbehold om evt. avlysing pga. korona og regler fra myndighetene?

Her kan du lese om all informasjon vedrørende påmelding, bestilling, landstreffpakker, priser etc.

Vi håper at korona situasjonen bikker riktig vei snart, slik at landstreffet kan gjennomføres. Med vennlig hilsen styret BioFoto Nordland