Frist for saker til årsmøtet er 1.mars

Årsmøtet i år blir som i fjor digitalt etter samme modell som sist.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 1.mars

Fase 1. 25.mars – alle medlemmer får årsmøtepapirene

Fase 2. 25.mai – 1 uke diskusjon – hvor alle medlemmer kan delta

Fase 3. 2.juni -Årsmøtet – hvor det stemmes over sakene – her deltar bare delegatene.

Nærmere info om de ulike fasene sendes ut senere.

Gjentar for sikkerhets skyld:
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 1.mars

Saker sendes på mail til: styret@biofoto.no

Frist er 1. mars