Nå er hekkesesongen igang

” Vår sårbare verden”

I disse dager blir vi minnet om hvor sårbare vi mennesker er på en ekstrem måte. Covid-19 setter oss helt ut, og mange av oss er syke eller satt i karantene, permittert, hjemmekontor osv. Reiser, kurs og møter er kansellert i lang tid fremover. 


Vi søker oss gjerne enda mer til naturen i slike perioder da livet er vanskelig og våre krefter settes på prøve. Det skal vi og det er godt vi har den!


Da er det viktig å huske at naturen også er sårbar, og presset på den bare øker – også i disse dager. Nå er hekkesesongen igang, og våre fugler og dyr trenger ro og trygghet akkurat som oss. Vi minner derfor om at vi må trå varsomt der ute, ta hensyn og forstyrre så lite som mulig. 


Vi ønsker alle våre medlemmer gode dager, og håper vi kan få hverdagen tilbake så snart som mulig.


Styret i BioFoto