BioFoto Forening for Naturfotografer

Tema til 2. runde: “Tett på”

Ilustrasjonsfoto til tema “Tett På” plante og dyrelivet i Norge

Det er kommet noen spørsmål rundt temaet til 2. runde i fotokonkurransen. For å ta bort uklarheter ønsker vi å gi en beskrivelse av temaet “Tett På”Plante og dyrelivet i Norge.

Med “Tett på” som tema står fotografen fritt til å velge bilder av plantelivet eller dyrelivet i Norge. Her kan du f.eks levere bilde “Tett på” av en blomst eller et innsekt i den Norske skogen. Bilder av dyrelivet i Norge kan f.eks et nært møte av elg, ørn eller andre fugler og dyr “Tett på”

Det er fult lovlig å benytte teleobjektiv for å komme “Tett På” Det samme er det for nærbilde, det er fult lovlig å benytte makro-objektiv. Det er bilde i seg selv som skal vise “Tett på”

Betegnelse på Fauna og Flora: Dyrelivet omfatter fisker, fugler, pattedyr på land og i vannet og virvelløse dyr som maneter, skalldyr, snegler og skjell. Plantelivet omfatter både arter som tang og tare til typiske blomster og trær.

Vedrørende tema til 2. runde minner vi på om våre etiske retningslinjer. Her kan du lese Retningslinjene

Innleveringsfrist til 2. runde er 26. september

Innlevering skjer via skjema som åpnes opp den 20. august

Lykke til med foto-jakten “Tett På”

error: Kopibeskyttet. Ønskes bilde brukt, ta kontakt med BioFoto eller fotografen av bilde.