Ny innleverigsfrist 15. juni

Ny frist for å sende inn bilder og dokument til bokprosjekt BioFoto 40 år

Det er utrolig flott å se hvor mange som sender inn bilder og tekst til boken BioFoto 40 år. Så langt er det kommet inn over 1700 bilder. Vi forlenger innleverigsfristen til 15. juni

Litt annen praktisk informasjon. Det byr på problemer for serveren hvis bilde som sendes inn er over 8 mb. Alt under 8 MB går veldig fint. Max-grense for vår e-post tjener er mottak på 30 MB pr. forsendelse.

Eks. Har du 5 bilder a størrelse 5MB blir dette (5×5=25MB) Ønsker du å sende inn 20 bilder må du sende inn e-post skjema i 4 runder.

BioFoto benytter en Plugin som sender bildene direkte til vår Bokmappe i Dropbox. Derfor ønsker vi at leveringen av bildene sendes via vårt innleveringssystem.  Her sender du inn bildene og dokument. 

Viktig: Det er kommet inn alt for mange bilder og dokument som ikke inneholder fotografens navn eller lokallag. Husk å skrive fullt navn, ikke forkortelser. Når det gjelder dokument som sendes inn skal dette også ha riktig filnavn. Vi ser helst at all tekst til bildene leveres på et dokument.

Viktig: For hvert vedlegg som sendes inn, det være seg dokument eller bilde så skal filnavnet inneholde disse opplysninger: Start filnavnet med bok, som dette eksempel: bok_tommy andreassen_nordland_lofoten i nordlys Da vet vi hvilket prosjekt vedlegget skal til (bok), vi ser fotografens navn, hvilket lokallag og teksten til bilde. Hvis ikke filnavet er satt riktig kan vi ikke garantere at dette kommer med.