Viktig Melding! Nettverksangrep

Dataangrep

Mange har sikkert oppdaget treghet på vår nettside biofoto.no de siste dager. Mange har forsøkt å sende inn bilder til bokprosjektet, noen kommer gjennom med sine bilder og andre kommer ikke gjennom. Dette er beklagelig og veldig frustrerende.

I går tok jeg kontakt med vår Web Housting, firmaet som drifter webhotell og server for å få en forståelse av tregheten på systemene. Vi har utvekslet noen eposter for å finne årsaken. I første omgang ble oppdaget et stort trykk på minne til serveren, noe som tydet på at mange forsøkte samtidig å sende inn store filvedlegg, da stoppet det helt opp.

Nå i kveld har jeg fått forklaring på tregheten, i epost fra webleverandøren har jeg fått følgende svar: Til orientering så pågår det et nettverksangrep mot datasentret hvor biofoto.no holder hus, det er årsaken til at det går tregt, eller man ikke får kontakt med nettsiden. Tekniker jobber med filtrering for å blokkere angrepet best mulig.

I dag har jeg testet nettsiden og muligheten for å sende inn bilder til bokprosjektet, det er ennå treghet. Noen ganger går det fort gjennom og noen ganger går det ikke i det hele tatt. Intill angrepet er stoppet og problemene løst så har jeg ingen andre gode råd en å prøve flere ganger med innsendelse. Bare i dag er det 20 personer som har fått levert inn bilder til bokprosjektet.

Jeg vet at noen er frustrerte over å ikke få levert, men som sakt; prøv flere ganger. Mulig vi blir å forlenge fristen med å sende inn bilder, dette kommer vi med en melding på. Noen medlemmer ønsker at bildene skal sendes inn via Filemail men en så lenge benyttes innleveringssystemet slikt det er lagt opp. Hvis vi ønsker bilder sendt oss via Filmail kommer vi ut med en melding på dette.

Jeg får bare beklage til de som er berørt, men det er utenfor vårt område når det er snakk om nettverksangrep på datasentret.

Her kan du forsøke å laste opp bilder til bokprosjektet.

Med hilsen Tommy Andreassen/ webansvarlig BioFoto