BioFoto sine lokallag


Hordaland

Biofoto Hordaland er foreningen for alle som interesserer seg for naturfoto i alle varianter. Det inkluderer landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, macro, tele, vidvinkel, over vann, under vann og mye mer. Vi har lidenskapen for naturen og naturfotografering til felles, og vi samles jevnlig til møter og turer. Programmet blir presentert på lagets hjemmesider og på Facebook. Nye medlemmer ønskes velkommen!

Leder: Anders Lundberg – Send e-post
Hjemmeside: http://hordaland.biofoto.no/
Facebook: Biofoto Hordaland

 

Styret 2018 

Fra venstre: Audun Hølleland (styremedlem), Liv-Randi Lind (kasserer), Jan Helge Fosså (styremedlem), Anders Lundberg (leder), Oddmund Lunde (sekretær). Foto: Oddmund Lunde.

 


Indre Østland

Biofoto Indre Østland har medlemmer i fylkene Hedmark og Oppland. Det er stor geografisk spredning på medlemmene. Medlemmene oppfordres til å bruke en opprettet Facebook-gruppe for deling av bilder, opplevelser og koordinering av felles turer. Ta kontakt for innmelding i gruppen.

Leder: Gunnar Veastad – Send e-post
Sekretær: Øyvind Antonsen
Kasserer: Terje Bjørnseth
Facebook: BioFoto Indre Østland

Styret-Biofoto-Indre-Østland

Styret 2017/2018  Fra venstre Gunnar Veastad, Øyvind Antonsen og Terje Bjørnseth.


Midt-Norge

BioFoto Midt-Norge har jevnlig mange aktiviteter for sine medlemmer. I perioden september – april innbyr vi til medlemsmøter månedlig med interessante tema og foredrag. I tillegg arrangerer vi en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget. Fyldig info om aktivitetene kan du lese om på vår hjemmeside.

Leder: Einar Hugnes – Send e-post
Hjemmeside: http://midtnorge.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Midt-Norge

 

Styret 2018/19 

Øverst f.v.: Bente Prestmo-Edvardsen (styremedlem), Solveig Rinnan Sundt (sekretær), Grethe Lindseth (styremedlem), Linda Bjørgan (styremedlem)  Nederst f.v.: Terje Gran (kasserer), Einar Hugnes (leder), Tor Omnes (styremedlem)


Nordland

Nordland BioFoto – forening for naturfotografer.
BioFoto er en åpen og uavhengig forening for naturfotografer – amatører og profesjonelle med det gode naturbildet i sentrum. Vi har lidenskapen for naturen og fotografering innen landskap, planter, fugler, pattedyr, insekter, macro, etc. Vi arrangerer en rekke turer og kurs for medlemmene i lokallaget.  Send gjerne en mail om du ønsker mer informasjon.
Leder: Tommy Andreassen – Send e-post

BioFoto Nordland-styret

Styret BioFoto Nordland 2018/19
Fra venstre oppe, Tommy Andreassen (Leder), Kenneth Solfjeld (Kasserer).
Fra venstre nede, Rita Jakobsen (Styremedlem), Geir Antonsen (Styremedlem). 

Rogaland

Rogaland biofoto samles en gang pr mnd (2. torsdag i mnd) i lokalene til Stavanger Foto. I tillegg arrangerer vi en helgetur pr år. Har du lyst å se hva vi holder på med så kom gjerne innom på et møte. Besøk bloggen for detaljert aktivitetskalender. Send gjerne en mail om du ønsker mer informasjon.

Leder: Øyvind Håvarstein-Hustoft – Send e-post
Hjemmeside: http://rogaland.biofoto.no/
Facebook: Biofoto Rogaland

Styret 2016/2017: Øyvind Håvarstein-Hustoft (leder), Kolbjørn Pedersen (kasserer), Birgit Aadland (styremedlem), Bjørn Frafjord (styremedlem) og Andreas Kalvik Anderson (styremedlem).


Sunnmøre og Nordfjord

Leder: Erlend Krumsvik – Send e-post
Facebook: Biofoto Sunnmøre og Nordfjord

Styret 2016/2017: Frå vår førstedame og til venstre: Antje Meier (styremedlem), Olav Thokle (sekretær), Erlend Krumsvik (leiar), Ståle Hansen (styremedlem), Geir Høydalsvik (kasserar), og Hallstein Velsvik (styremedlem).

nordfjord_styret

 


Sørlandet

Biofoto Sørlandet – et lokallag i vekst med dedikerte medlemmer som setter naturen høyt. En naturfotoforening med ambisjoner om å bety noe for medlemmene og landsdelen. «Vi er mer enn bare foto.»

Leder: Ingvald R. Ingebretsen – Send e-post
Hjemmeside: http://sorlandet.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Sørlandet

 

Nytt bilde kommer for det nye styret 2018 kommer.

Styret 2018/19

Leder: Ingvald Ingebretsen, Nestleder: Caroline Frøytlog Strømland, Sekretær: Kai Erik Uleberg, Kasserer: Erik Kristensen


Troms og Finnmark

BioFoto Troms og Finnmark er et lokallag til BioFoto. Vi er nyoppstartet i 2015 og er åpen for alle med interesse for natur og foto. Vi planlegger felles turer og treff rundt om i distriktet her nord. Medlemmer vil få muligheter til å delta på kurs og workshoper innen naturfoto og billedbehandling. Ta kontakt om du har spørsmål.
BioFoto Troms & Finnmark
Fra venstre: Kasserer AndreGarsia Bonotto, Styremedlem Evy Brynjulfsen,
Styremedlem Sissel Kristoffersen, Leder Rikki Martin Langnes, Sekretær Jan Inge Karlsen.
Leder: Rikki Martin Langnes  Send e-post

Østlandet

Østlandsavdelingen har medlemsmøter med  foredrag og konkurranser 9 ganger i året, toppet med et julebord i desember. Med ca 350 medlemmer er vi det største lokallaget i BioFoto.

Vi arrangerer 2 helgeturer i året der vi reiser ut av nærområdet, og så har vi flere småturer lokalt.

Leder: Kåre Hoftvedt – Send e-post
Hjemmeside: http://ostlandet.biofoto.no/
Facebook: BioFoto Østlandsavdelingen

 

Styret BioFoto Østlandet

Styret BioFoto Østlandet | Foto: Arild Hariede

Styret fra venstre: Arild Hareide – nestleder og sekretær | Knut Hamli – styremedlem | Petter Gundhus – turansvarlig | Leif Otto Listhaug – kasserer | Kåre Hoftvedt – leder

 

Sharing is caring!