One thought on “29873166_10160445646735650_3160486931264619085_o

  • By Anders von Brömssen - Reply

    Mørch representerar en inställning som enbart går ut på att imponera genom att använda naturen som en arena för egoistiska och explaterande syften.
    Det är så långt bort från naturen själv man kan komma. Närmar man sig naturen får man bara göra det på naturens egna villkor. Mørch gjorde något helt annat när han försökte fånga tjädertuppen under snön!
    Avskyvärt är bara förnamnet.
    [jag antar att jag inte behöver informera om vilken stor risk Mørch utsätter en tjäder för när man skrämmer upp den ur sitt värmande täcke av porös nysnö?]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>